VIN -  numer identyfikacji samochodu

 

VIN - Vehicle Identification Number posiada 17 pozycji numerów podwozia. Norma dotyczy samochodów, przyczep, motocykli i motorowerów wg. ISO 3833.

 

VIN składa się z trzech części:

1. Światowy symbol producenta (WMI)

2. Opis pojazdu (VDS)

3. Wyróżnienie pojazdu (VIS)

 

 


 

 

1. WMI jest to kod przydzielany producentowi w celu jego identyfikacji. Kod składa się z 3 znaków (litery lub cyfry). W przypadku gdy roczna produkcja nie przekracza 500 pojazdów, do identyfikacji producenta przydzielany jest trzeci, czwarty i piąty znak 3 części.

 

2. VDS składa się z sześciu znaków. Część ta jest ogólnym opisem i charakterystyką pojazdu. Znaki oraz ich kolejność jest określana przed producenta. 

 

3. VIS to ostatnie osiem znaków . Podawany jest w nim rok produkcji i/lub zakład produkcyjny. Przez "rok" uważa się rok kalendarzowy, w którym wyprodukowano pojazd, lub rok modelowy pojazdu wg. ustalenia przez producenta.

 


 

Numer VIN

 

 WOL  OVBF  69  W1  021512 

    
 

 

Swiatowy znak producenta:
    WOL - Adam Opel AG
    VSX - GM Espana

 

Znaki wypelniajace lub dodatkowe

 

Kod modelu:
    16, 17, 19, 66, 67 - Omega A
    21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 69 - Omega B
    21, 29, 45 - Senator

 

Oznaczenie roku modelowego:
    T - 1996
    V - 1997
    W - 1998
    X - 1999
    Y - 2000
    1 - 2001

 

Kod zakladu produkcyjnego:
    1 - Russelsheim
    2 - Bochum
    C - Eisenach
    4 - Saragossa
    5, 6 - Antwerpia
    V, 7 - Luton
    B - Bertone (Turyn)

 

Kolejny numer produkcyjny w danym roku modelowym

 

Umiejscowienie numeru VIN i numeru silnika w Omedze B